ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 z dnia 24.04.2018 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych w dziedzinie zastosowania nowych surowców w produkcji stolarki, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3

Formularz ofertowy

Ogłoszenie wyników

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 4/2018 na:

Program do projektowania schodów przeznaczony specjalnie dla producentów schodów
w ramach projektu pt. "Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych w dziedzinie zastosowania nowych surowców w produkcji stolarki" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

W przeprowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy TOPBIT Robert Topka, ul.Sobieskiego 229/2, 42-580 Wojkowice.

Z poważaniem,
S.Bida

TOP